Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Raszyn działając na podstawie uchwały Nr LIII/486/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 maja 2018r. OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Raszyn

działając na podstawie

uchwały Nr LIII/486/18 Rady Gminy Raszyn

z dnia 16 maja 2018r.

O G Ł A S Z A   D R U G I

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność                       Gminy Raszyn położonych w Wypędach przy ul. Zdrojowej, o łącznej powierzchni 78.328 m kw. działki ewidencyjne o następujących numerach: 

 

- nr ew. 46/3    KW Nr WA1P/00075676/2 

- nr ew. 48/4   KW Nr WA1P/00066031/3 

- nr ew. 50/4    KW Nr WA1P/00068449/0 

- nr ew. 52/3    KW Nr WA1P/00075021/6

- nr ew. 54/3    KW Nr WA1P/00051132/3 

- nr ew. 58/4    KW Nr WA1P/00066031/3

 

Cena wywoławcza nieruchomości :  20.521.936,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć.)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT

 

Przedmiotowe działki stanowią jedność gospodarczą, położone są w Wypędach przy ul. Zdrojowej.

Działki usytuowane są przy drodze gruntowej, nieurządzonej stanowiącej drogę dojazdową do kopalni kruszyw. Ogólny kształt działek foremny teren płaski.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości oznaczony w planie zagospodarowania  symbolem 1UP tj. zabudowy usługowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Ustalony został zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, lokowania szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz realizacji zakładów produkcji przemysłu chemicznego.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Na oferencie zainteresowanym nabyciem nieruchomości ciąży obowiązek uzyskania Instrukcji dla Uczestnika, którą można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. 221 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu  poniedziałek 8 00 do 18 00 wtorek, środa i czwartek 8 00 do 16 00 w piątek 8 00 do 14 00.

 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium należy złożyć do dnia 29 października 2018r. do godz. 1700 w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a.

 

Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2018r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej  (pok.  102) w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.

 

Wadium w wysokości  2 000 000,00 zł  należy wpłacić do dnia 29 października 2018r. na konto Urzędu Gminy Raszyn

Bank Spółdzielczy w Raszynie

Nr 05 8004 0002 2001  0000 0316 0014

 

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, w tym wycofania się z podpisania umowy notarialnej przez podmiot, który przetarg wygrał, o ile nie podpisanie umowy wynika z przyczyn leżących po stronie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić uczestnika, który  przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży  nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Uczestnik powinien posiadać niezbędne dokumenty do zawarcia umowy. W przepadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-08-29 09:34:06
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-08-29 09:35:01
Ostatnia zmiana:2018-08-29 09:35:38
Ilość wyświetleń:119

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij