Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Raszyn ogłasza Trzeci Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Raszyn położonej w Raszynie przy ul. Słonecznej

Wójt Gminy Raszyn
działając na podstawie
uchwały Nr XLIX/821/10 Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 2010r.
O G Ł A S Z A TRZECI
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY


Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Raszyn położonej w Raszynie przy ul. Słonecznej, w skład której wchodzą działki ewidencyjne o nr . 716/1 i 716/4 obręb Raszyn02 o łącznej pow. 0,1715 ha, obręb: Raszyn02, uregulowane w KW WA1P/00061571/5.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1.029.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT

Przedmiotowe działki gruntu stanowiące jedność gospodarczą, położone są przy ul. Słonecznej pomiędzy zabudowanymi nieruchomościami ozn. nr adm. 11 i 11A.
Działka 716/1
Działka z bezpośrednim dostępem z ulicy Słonecznej, niezabudowana, ogrodzona. Kształt działki foremny prostokąt, teren płaski, nie wykorzystywany gospodarczo.
Działka 716/4
Działka z bezpośrednim dostępem z ulicy Słonecznej, kształt działki nieforemny, na działce zlokalizowana jest stacja transformatorowa (kontenerowa), teren niezagospodarowany częściowo porośnięty drzewami.

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną max wysokość zabudowy 14 m max liczba kondygnacji 3,5, max pow. zabudowy 30% min. Pow. biologicznie czynna 50%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Na oferencie zainteresowanym nabyciem nieruchomości ciąży obowiązek uzyskania Instrukcji dla Uczestnika, którą można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. 221 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu poniedziałek 800 do 1800 wtorek, środa i czwartek 800 do 1600 w piątek 800 do 1400.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium należy złożyć do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 1700 w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej (pok. 102) w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.

Wadium w wysokości 100 000,00 zł należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2018 roku na konto Urzędu Gminy Raszyn

Bank Spółdzielczy w Raszynie
Nr 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, w tym wycofania się z podpisania umowy notarialnej przez podmiot, który przetarg wygrał, o ile nie podpisanie umowy wynika z przyczyn leżących po stronie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Uczestnik powinien posiadać niezbędne dokumenty do zawarcia umowy. W przepadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-10-11 14:24:51
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-10-11 14:32:41
Ostatnia zmiana:2018-10-11 14:32:53
Ilość wyświetleń:193

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij