Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 212/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16.11.2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023

Zarządzenie Nr 212/2018
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 16.11.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Raszyn, na temat projektu Programu, o którym w ust. 1 w tym w szczególności określone cele programu i formy ich realizacji.
 3. Konsultacje społeczne obejmują teren całej Gminy a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Raszyna.

§ 2.

 1. Konsultacje będą prowadzone od dnia 27.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.
 2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o przeprowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 19.11.2018 r., a zakończy się w dniu 26.11.2018 r.

§ 3.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, propozycji, uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023.
 2. Treść formularza, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.
 3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 będzie udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn.
 4. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.
 5. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ratusz@raszyn.pl <>(w tytule email proszę wpisać „Konsultacje - Program Mieszkaniowy”).
 6. Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestników, biorących w nich udział.

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jak i udzielenia wszelkich wyjaśnień jest inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Bożena Leczkowska.

§ 5.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-11-16 11:48:31
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-11-16 11:53:29
Ostatnia zmiana:2018-11-30 15:47:17
Ilość wyświetleń:645

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij