Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

II Sesja w dniu 30 listopada 2018

Wyniki głosowania w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska


Wyniki głosowania w sprawie przesunięcia sprawozdania Wójta Gminy Raszyn w sprawie stanu prac przygotowawczych dotyczących opracowania i uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na zrzut wód oczyszczonych z gminnej oczyszczalni do rzeki Raszynki – dyskusja. z punktu 11 do punktu 3.

Wyniki głosowania
za: 17, przeciw: 3, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (3)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska


Wyniki głosowania w sprawie przesunięcie sprawozdania Wójta Gminy Raszyn w sprawie działań związanych z walką ze smogiem na terenie Gminy Raszyn - dyskusja z punktu 12 do punktu 4.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz WieteskaWyniki głosowania w sprawie porządku obrad po zmianach.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska


Wyniki głosowania w sprawie złożonego wniosku formalnego o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania uchwały.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 6, wstrzymuje się : 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (6)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
wstrzymuje się (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz WieteskaWyniki głosowania w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na zbycie działek w Wypędach – uchwała uchylająca zgodę.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nie została podjęta.

Wyniki głosowania w sprawie ilości członków Komisji Statutowe w liczbie 3.

Wyniki głosowania
za: 10, przeciw: 10, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (10)
Marek Bańburski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ilości członków Komisji Statutowe w liczbie 5.


Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 7, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (12)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Wiesław Szustak
przeciw (7)
Marek Bańburski, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz
wstrzymuje się (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska


Wyniki głosowania w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/4/2018


Wyniki głosowania w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn Pana Ryszarda Kowalczyka .

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 9, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/5/2018


Wyniki głosowania w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn w liczbie pięciu wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/6/2018


Wyniki głosowania w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn w składzie: Beata Sulima – Markowska, Teresa Senderowska, Janusz Hoffman, Tadeusz Pawlikowski.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Sławomir Ostrzyżek
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/7/2018


Wyniki głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raszyn Radnego Andrzeja Zawistowskiego.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raszyn Radną Ewę Surmacz.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 9, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/8/2018


Wyniki głosowania w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raszyn w liczbie pięciu Radnych wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/9/2018

 


Wyniki głosowania w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raszyn: Andrzej Zawistowski, Tadeusz Pawlikowski, Marek Bańburski, Wiesław Szustak.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr II/10/2018

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-12-04 12:31:14
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-12-04 12:31:48
Ostatnia zmiana:2018-12-04 12:31:59
Ilość wyświetleń:559
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij