Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa boiska sportowego w Falentach na terenie Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 6 grudnia 2018 r

ZP.271.1.46.2018.DC

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska sportowego w Falentach na terenie Gminy Raszyn”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje doprowadzenia zasilenia do skrzynki RB. Jeżeli zasilanie skrzynki jest w zakresie prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia nie obejmuje doprowadzenia zasilenia do szafy RB.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z montażem fundamentu prefabrykowanego masztów oraz wysięgników pod lampy.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż montaż fundamentu prefabrykowanego oraz wysięgników należy uwzględnić w pozycji nr 13 przedmiaru.

 

Pytanie nr 3

Wg opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót łączna długość kabli YKXS 3x4mm2 wynosi 330mb, wg rys. EL-1 długość ta wynosi: 380+270= 650mb. Którą długość należy przyjąć do wyceny? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 8 przedmiaru należy przyjąć obmiar - 380+270=650 mb.

 

Pytanie nr 4

Przedmiar nie uwzględnia wywozu ziemi i gruzu (płyty betonowe) – czy Zamawiający wskaże miejsce ich wywozu (gdzie? W jakiej odległości od terenu inwestycji?) czy też Wykonawca winien zagospodarować urobek we własnym zakresie.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do cyt.: „zapewnienia we własnym zakresie miejsca czasowej i stałej zwałki nadmiaru ziemi i gruzu oraz pozostałych odpadów budowlanych poza teren budowy, w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 13 ust. 1 umowy”.

 

Pytanie nr 5

Czy podbudowa pod nawierzchnię trawiastą ma być zgodna z:

a.        opisem str. 8 (15 cm pospółki i 10 cm tłucznia,

b.       z przekrojem rys. BF/NAW/1,

c.        z przekrojem rys. BF/NAW/2,

d.       przedmiarem robót,

prosimy o podanie, która podbudowa jest wymagana?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż podbudowa boiska ma być zgodna z opisem technicznym ze str. 8, tj.: pod warstwą wegetacyjną należy wykonać podbudowę z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm i pod spodem z tłucznia frakcji 16-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Dodatkowo informujemy, iż rysunek BF/NAW/2 przedstawia przekroje nawierzchni pod ścieżką i placykiem znajdującym się pomiędzy boiskami.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o korektę poz. 34 przedmiaru robót.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż przedmiar poz. 34 powinien wynosić 0,003098 ha, tj. 30,98 m2.

 

Pytanie nr 7

W pkt V. pkt 5.1.2.1) – Zamawiający wymaga przedstawienia referencji dot.

- 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych/ rekreacyjnych wraz z budową/ przebudową oświetlenia o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każda z robót

W związku z tym:

·         Czy zwrot „rekreacyjnych” dotyczy terenów rekreacyjnych?

·         Czy Zamawiający uzna za prawidłowe referencje dot. wykonania terenu rekreacyjnego w postaci placów zabaw – o nawierzchni wylewanej z wykonaniem oświetlenia? Wartość ok. 350 tys. zł.

·         Czy Zamawiający uzna za prawidłowe referencje dot. wykonania terenu rekreacyjnego w postaci ogrodu dydaktycznego o pow. 4000 m2 – z nawierzchniami różnego rodzaju, zielenią, urządzeniami dydaktycznymi i multimedialnymi oraz wykonaniem oświetlenia? Wartość ok. 800 tys. zł.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1.       Zamawiający informuje, iż zwrot „rekreacyjnych” dotyczy również terenów rekreacyjnych.

2.       Zamawiający uzna za prawidłowe referencje dot. wykonania terenu rekreacyjnego w postaci placów zabaw – o nawierzchni wylewanej z wykonaniem oświetlenia o wartości ok. 350 tys. zł. o ile zostanie spełniony powyższy wymóg zawarty w SIWZ dotyczący przedstawienia referencji na dwie roboty budowlane na co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.

3.       Zamawiający uzna za prawidłowe referencje dot. wykonania terenu rekreacyjnego w postaci ogrodu dydaktycznego o pow. 4000 m2 – z nawierzchniami różnego rodzaju, zielenią, urządzeniami dydaktycznymi i multimedialnymi oraz wykonaniem oświetlenia o wartości ok. 800 tys. zł. o ile zostanie spełniony powyższy wymóg zawarty w SIWZ dotyczący przedstawienia referencji na dwie roboty budowlane na co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.

 

Pytanie nr 8

Czy wobec poniższego zapisu SIWZ można zsumować doświadczenie zawodowe i zamiast 2 referencji po 100.000,00 zł można przedstawić jedne za 200.000,00 zł.

„ 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

- 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych/ rekreacyjnych wraz z budową/ przebudową oświetlenia o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każda z robót;”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż obowiązuje zapis zawarty w SIWZ – wymagane jest przedstawienie dwóch robót budowlanych na co najmniej 100 000,00 zł brutto każda a w związku z tym nie można zsumować doświadczenia zawodowego i zamiast 2 referencji po 100 000,00 zł przedstawić jedne za 200 000,00 zł.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi na pytania stają się wiążące przy składaniu ofert.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-12-06 13:59:24
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-12-06 14:00:05
Ostatnia zmiana:2018-12-06 14:00:20
Ilość wyświetleń:68

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij