Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego

Raszyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały XLIV/404/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego, obejmujący dwa obszary planu w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają:

 1. dla obszaru nr 1:
  1. od północy - północne granice działek nr ew.: 101/5, 102/7 i 102/8;
  2. od wschodu - wschodnia i południowa granica działki nr ew. 102/8, południowa granica działki nr ew. 102/7, a następnie wschodnia granica działki nr ew. 101/5;
  3. od południa - południowa granica działki nr ew. 101/5;
  4. od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 101/5.
 2. dla obszaru nr 2:
  1. od północy - północna granica działki nr ew. 121;
  2. od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 121;
  3. od południa - południowa granica działki nr ew. 121;
  4. od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 121.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102.
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl - Prawo lokalne - Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn - Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-12-07 11:22:04
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-12-07 11:29:44
Ostatnia zmiana:2018-12-07 11:30:02
Ilość wyświetleń:47

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij