Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

IV Sesja w dniu 12 grudnia 2018

IV Sesja w dniu 12 grudnia 2018


Wyniki głosowania w sprawie wniosku o zmianę numeracji sesji z numeru IV na numer III Rady Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 10, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
wstrzymuje się (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 15 oraz punktu 16.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie przesunięcia punktu 22 do punktu 4.

Wyniki głosowania
za: 10, przeciw: 9, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (9)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
wstrzymuje się (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie przesunięcia punktu 25 do punktu 5.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz WieteskaWyniki głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz WieteskaWyniki głosowania w sprawie wniosku o zdjęcie z porządku obrad Uchwały w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019 – 2023”.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 5, wstrzymuje się : 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (5)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
wstrzymuje się (4)
Jarosław Aranowski, Henryka Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska


Wyniki głosowania wniosku formalnego w sprawie zakończenia dyskusji w temacie sprawozdanie Wójta Gminy Raszyn w sprawie utrzymania czystości na terenie Gminy Raszyn, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Raszyn oraz regulowania należności z tego tytułu przez mieszkańców Gminy Raszyn.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 2, wstrzymuje się : 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
przeciw (2)
Andrzej Górecki, Henryka Koper
wstrzymuje się (5)
Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie przesunięcia punktu 20 do punktu 16.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz WieteskaWyniki głosowania w sprawie wniosku formalnego o ponowne skierowanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Raszyn  na lata 2019 – 2023do dalszych prac Komisji Statutowej.


Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z LVIII sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LVIII sesji..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Wyniki głosowania w sprawie przyjęcie protokołu z LIX sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Dariusz Wieteska, Andrzej Zawistowski

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/11/2018


Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/12/2018

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn..

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/13/2018

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/14/2018


Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn – ul. Turkusowa.  

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/15/2018


Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn – ul. Szafirowa.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/16/2018
Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn – ul. Chmielna.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Henryka Koper
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/17/2018

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn – ul. Urocza.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ireneusz Koper
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/18/2018


Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/19/2018

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2018.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2018.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/20/2018

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/21/2018

Wyniki głosowania w sprawie wniosku formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania na projektem uchwały. 

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 3, wstrzymuje się : 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
przeciw (3)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska
wstrzymuje się (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały zmieniającej statut.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz WieteskaWyniki głosowania w sprawie drugiego wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały zmieniającej statut.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Raszyn.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (8)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/22/2018

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raszyn.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/23/2018

Wyniki głosowania w sprawie wniosku o cztery komisje stałe. 

Wyniki głosowania
za: 8, przeciw: 12, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
przeciw (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Panią Elżbietę Kuczarę Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Pana Krzysztofa Będkowskiego Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 7, wstrzymuje się : 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (7)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
wstrzymuje się (2)
Andrzej Górecki, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie głoso ustalenia Przewodniczącego Pana Tadeusza Pawlikowskiego Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 9, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie Przewodniczącego Pana Andrzeja Zawistowskiego Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.  

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Pana Janusza Hoffmana Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji.  

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 9, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Panią Beatę Sulimę- Markowską Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Pana Wiesława Szustaka Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Pana Ireneusza Koper Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 9, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska


Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Panią Annę Matracką Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 9, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Panią Agatę Kuran- Kalata Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie ustalenia Przewodniczącego Pana Jarosława Aranowskiego Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 7, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (7)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
wstrzymuje się (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku aby Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego liczyła do 5 członków wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się : 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie składu Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego: S. Ostrzyżek, R Kowalczyk, E Kuczara.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku aby Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego liczyła do 7 członków wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuje się : 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (7)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie składu Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w składzie: J. Aranowski, M. Bańburski, S. Ostrzyżek , K Będkowski, W. Szustak w raz z Przewodniczącym T. Pawlikowskim.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku aby Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji liczyła do 7 członków wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się : 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie składu Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w składzie: A. Matracka, J. Aranowski, D. Marcinkowski, G. Janiszewski, I. Koper w raz z Przewodniczącym Januszem Hoffmanem.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Teresa Senderowska
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku aby Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi liczyła do 5 członków wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się : 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie składu Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w składzie: W. Szustak, K. Będkowski, D. Marcinkowski, J. Hoffman wraz z Przewodniczącym Ireneusze Koper.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku aby Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki liczyła do 5 członków wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się : 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie składu. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki w składzie: D. Marcinkowski, S. Ostrzyżek, A. Kuran- Kalata wraz z Przewodniczącym Anną Matracką.

Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie wniosku aby Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego liczyła do 5 członków wraz z Przewodniczącym.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się : 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (5)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie składu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w składzie: E. Surmacz, I. Koper, A. Górecki wraz z Przewodniczącym Jarosławem Aranowskim.

Wyniki głosowania
za: 19, przeciw: 0, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
wstrzymuje się (1)
Agata Kuran-Kalata
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska

Wyniki głosowania w sprawie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Raszyn, ustalenia liczby ich członków i składu osobowego.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Dariusz Wieteska
Uchwała nr IV/24/2018


Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-12-28 13:17:43
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-12-28 13:19:21
Ostatnia zmiana:2018-12-28 13:19:25
Ilość wyświetleń:362
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij