Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

VII Sesja w dniu 25 lutego 2019

Wyniki głosowań:

VII Sesja w dniu 25 lutego 2019


Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 2 oraz punkt 3.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (6)
Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Krzysztof Będkowski, Anna Matracka
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przeniesienie punktu 22 do punktu 13.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przeniesienie punktu 21 do punktu 4.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (7)
Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (2)
Marek Bańburski, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Wniosek o odczytanie protokołu z II Sesji Rady Gminy. .

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (7)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Przesunięcie punktu 22 do punktu.14.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z II sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (3)
Teresa Bąk, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (2)
Andrzej Górecki, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z III sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (2)
Andrzej Górecki, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowe Przedszkole w Dawidach”.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Teresa Bąk, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska
Uchwała nr VII/43/2019


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LII/480/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, zmienionej uchwałą nr LIX/545/2018 z dnia 5 października 2018r.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/44/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Raszyn porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Raszyn w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/45/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.- ul. Bieszczadzka.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/46/2019

Głosowano w sprawie:
Zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu miejsc na terenie budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie w celu umieszczenia automatów sprzedających napoje na czas oznaczony powyżej 3 lat

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (4)
Teresa Bąk, Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kuczara
BRAK GŁOSU (3)
Andrzej Górecki, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Raszyn.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Krzysztof Będkowski, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (1)
Sławomir Ostrzyżek
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/47/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/48/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ryszard Kowalczyk, Sławomir Ostrzyżek
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/49/2019


Głosowano w sprawie:
Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/50/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Raszyn.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Marek Bańburski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski
BRAK GŁOSU (1)
Dariusz Marcinkowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/51/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (2)
Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/52/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (2)
Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata
Uchwała nr VII/53/2019

Głosowano w sprawie:
Przerwa w obradach sesji do dnia 1.03.2019.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (6)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

Głosowano w sprawie:
Wniosek o reasumpcję głosowanie uchwały budżetowej. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Marek Bańburski, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Raszyn” w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Marek Bańburski, Beata Sulima-Markowska
Uchwała nr VII/54/2019

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu Sesji Rady Gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Marek Bańburski


Głosowano w sprawie:
Wniosek Komisji Oświaty o przeprowadzenie kontroli CKR w zakresie : - gospodarki dotacji finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Raszyn na 2018 rok, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji "Zakup usług" - prawidłowości zarządzania instytucją w kontekście udziału w nim tzw. wolontariuszy - kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Marek Bańburski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie punkty z pracy Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli w GOPS.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (4)
Jarosław Aranowski, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ryszard Kowalczyk, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (1)
Marek Bańburski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego Ośrodka Zdrowia.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (1)
Marek Bańburski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Janusz Hoffman, Sławomir Ostrzyżek
NIEOBECNI (1)
Marek Bańburski
Uchwała nr VII/55/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Anna Matracka
Uchwała nr VII/56/2019

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury Raszyn..

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (2)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury Raszyn. – bezzasadna.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (9)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (2)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski


 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-03-11 09:55:06
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-03-11 09:57:03
Ostatnia zmiana:2019-05-22 10:38:44
Ilość wyświetleń:409
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij