Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

IX Sesja w dniu 30 kwietnia 2019

Wyniki głosowań:

IX Sesja w dniu 30 kwietnia 2019

Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie stołówki wraz z zapleczem w celu wykonywania usługi polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i dostarczaniu obiadów dla dzieci ze Szkół Podstawowych na terenie Gminy Raszyn do punktu  4.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (6)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Przesunięcie punktu 14 do punktu 2.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (14)
Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (6)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. 
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (6)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Podolszyn Nowy.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (2)
Andrzej Górecki, Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie stołówki wraz z zapleczem w celu wykonywania usługi polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i dostarczaniu obiadów dla dzieci ze Szkół Podstawowych na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (4)
Marek Bańburski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i kierowanie do komisji celem uzupełnienia o uzasadnienia do projektu uchwały.  
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski


Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-05-17 13:18:16
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-05-17 13:19:44
Ostatnia zmiana:2019-05-17 13:19:44
Ilość wyświetleń:309
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij