Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

VIII Sesja w dniu 21 marca 2019

Wyniki głosowań:

VIII Sesja w dniu 21 marca 2019
Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 17.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przeniesienie punktu 26 do punktu 16.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przeniesienie punktu 25 do punktu 5.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie automatów w punkcie 24.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie uchwały o kierunkach działania Wójta - rowery w punkcie 24.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (7)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie uchwały - gazeta samorządowa .
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu 22 do punktu 5.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Górecki, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 3.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Andrzej Górecki, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Teresa Bąk, Elżbieta Kuczara
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu 17 do punktu 9.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Górecki, Agata Kuran-Kalata, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie uchwały do porządku obrad - diety punkt 24.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (5)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Bańburski, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu 17 do punktu 10.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Górecki, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (6)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z IV sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Teresa Senderowska, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (2)
Jarosław Aranowski, Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (4)
Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper
Uchwała nr VIII/57/2019

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wykreślenie w § 4 punktu 1.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (3)
Andrzej Górecki, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Marek Bańburski, Teresa Bąk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska
Uchwała nr VIII/58/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Dariusz Marcinkowski
Uchwała nr VIII/59/2019

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o 5 minut przerwy.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Raszyn dotyczącego rozszerzenia monitoringu hałasu z Lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (3)
Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper
Uchwała nr VIII/60/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kierunków działania Wójta Gminy Raszyn zmierzających do przekazania środków finansowych dla Komendanta Stołecznego Policji.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper
Uchwała nr VIII/61/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Wiesław Szustak
Uchwała nr VIII/62/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Górecki, Agata Kuran-Kalata
NIEOBECNI (3)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Wiesław Szustak
Uchwała nr VIII/63/2019

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania uchwały. .
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Teresa Bąk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.”.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
Uchwała nr VIII/64/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn- Imbirowa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Będkowski, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
Uchwała nr VIII/65/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn - Cynamonowa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Będkowski, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
Uchwała nr VIII/66/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/67/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/68/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/69/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Teresa Bąk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/70/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/71/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (6)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/72/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/73/2019

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do wnioskodawców.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10
Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Aranowski
NIEOBECNI (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nie została podjęta.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10
Wyniki imienne:
ZA (8)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Tadeusz Pawlikowski
NIEOBECNI (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/74/2019

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury Raszyn - bezzasadna.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 10
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr VIII/75/2019

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-05-22 10:36:57
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-05-22 10:38:40
Ostatnia zmiana:2019-05-22 10:38:51
Ilość wyświetleń:187
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij