Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

X Sesja w dniu 13 maja 2019

Wyniki głosowań:

X Sesja w dniu 13 maja 2019

 

Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie uchwały o przyjęcie Apelu Rady Gminy Raszyn w sprawie: wyjaśnienia sytuacji dotyczącej interwencji w Instytucie Technologiczno- Przyrodniczym funkcjonującym w Falentach i podjęcia dalszej współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historycznego, znajdującego się na terenie ITP w punkcie 14.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janusz Hoffman

Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie uchwały w prawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej do punktu 9.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (9)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Przeniesienie punktu 14 „Sprawy różne” do puntu 7.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Krzysztof BędkowskiGłosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad wraz z ze zmianami.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Jarosław Aranowski, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janusz Hoffman

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (3)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego do 31.12.2019.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
PRZECIW (1)
Marek Bańburski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Janiszewski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Raszyn.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Przesunięcie punktu 14 do punktu 9.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (1)
Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Sławomir Ostrzyżek
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krzysztof Będkowski, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Raszyn na następną sesję.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Sławomir Ostrzyżek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (2)
Ryszard Kowalczyk, Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przekazanie uchwały pod obrady Komisji Oświaty i Komisji Rolnictwa.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
PRZECIW (11)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Ryszard Kowalczyk, Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała o przyjęcie Apelu Rady Gminy Raszyn w sprawie: wyjaśnienia sytuacji dotyczącej interwencji w Instytucie Technologiczno- Przyrodniczym funkcjonującym w Falentach i podjęcia dalszej współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historycznego, znajdującego się na terenie ITP.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Ryszard Kowalczyk, Tadeusz Pawlikowski 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-05-22 10:37:29
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-05-22 10:38:40
Ostatnia zmiana:2019-05-22 10:39:01
Ilość wyświetleń:178
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij