Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

XI Sesja w dniu 13 czerwca 2019

Wyniki głosowań:

XI Sesja w dniu 13 czerwca 2019

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (3)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Agata Kuran-Kalata
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska

2. Przyjęcie protokołu z V sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z V sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (1)
Andrzej Górecki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska

3. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.

4. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie w paragrafie 5 liczby mieszkańców - 7 osób.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (4)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Marek Bańburski, Elżbieta Kuczara, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska
Uchwała nr XI/91/2019

5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Teresa Bąk, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska
Uchwała nr XI/92/2019


6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Teresa Senderowska
Uchwała nr XI/93/2019


7. Raport o stanie gminy:
7.1. określenie liczby mieszkańców mogących zabrać głos w debacie na raportem o stanie gminy;
Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o wprowadzenie 35 mieszkańców do dyskusji w debacie o stanie gminy - czas wypowiedzi każdego mieszkańca 5 minut.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Marek Bańburski, Teresa Senderowska
7.2. przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
7.3. debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
Głosowano w sprawie:
Wniosek o zabranie głosu w debacie o stanie gminy mieszkańcom w pierwszej kolejności.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ireneusz Koper, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (3)
Jarosław Aranowski, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka
NIEOBECNI (3)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny dotyczący przebiegu debaty nad raportem o stanie gminy: 1. W pierwszej kolejności wypowiadają się wszyscy uczestniczący w debacie mieszkańcy Gminy Raszyn. 2. W drugiej kolejności Wójt Gminy Raszyn udziela odpowiedzi w sprawach przedstawionych przez mieszkańców.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do 17.06.2019 do godziny 16:00.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Janiszewski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do 14.06.2019 do godziny 16:00.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Janiszewski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do 18.06.2019 do godziny 16:00.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do poniedziałku do godziny 15:00.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (3)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Wiesław SzustakGłosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do 17.06.2019 do godziny 11:00.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Bańburski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Janusz Hoffman, Elżbieta Kuczara
BRAK GŁOSU (1)
Teresa Bąk
NIEOBECNI (3)
Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do poniedziałku do godziny 15:30.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (7)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (4)
Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do 17.06.2019 do godziny 14:00.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (7)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (4)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o przerwę w obradach sesji Rady Gminy do 14.06.2019 do godziny 13:00.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (5)
Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Wiesław Szustak

7.4. uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Raszyn.
Głosowano w sprawie:
uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (9)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Beata Sulima-Markowska
Uchwała nr XI/94/2019

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (2)
Andrzej Górecki, Beata Sulima-Markowska
Uchwała nr XI/95/2019

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (3)
Andrzej Górecki, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Andrzej Górecki, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
Uchwała nr XI/96/2019
Przewodniczący
Rada Gminy Raszyn

 
Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-06-27 14:19:58
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-06-27 14:20:13
Ostatnia zmiana:2019-06-27 14:20:27
Ilość wyświetleń:269

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij