Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

XXVII Sesja w dniu 26 maja 2020

Wyniki głosowań:

XXVII Sesja w dniu 26 maja 2020

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie do porządku obrad Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „R”, dla których organizatorem jest Gmina Raszyn – uchwała dot. wprowadzenia darmowej linii R2 dla wszystkich pasażerów w punkcie 8 porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-KalataGłosowano w sprawie:
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata


2. Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-KalataGłosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.. Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (2)
Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (1)
Agata Kuran-Kalata

3. Uchwała w sprawie nadania Centrum Kultury Raszyn imienia Jana Pawła II.

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (8)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Rafał Olesiński
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej GóreckiGłosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania Centrum Kultury Raszyn imienia Jana Pawła II..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (3)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania Centrum Kultury Raszyn imienia Jana Pawła II..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz
PRZECIW (2)
Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska

Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania nad projektem Uchwały w sprawie nadania Centrum Kultury Raszyn imienia Jana Pawła II..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (2)
Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska

4. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowano w sprawie:
Poprawka - w paragrafie 1 ust. 1 skreśla się słowa "w zakresie a)sportu, turystyki i rekreacji, b)hotelarstwa, c)usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, pearcingu, d)usług gastronomicznych.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Poprawka - w paragrafie 1 ust.2 słowa "30 czerwca" zastępuje się słowami "31 grudnia".
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki


Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania nad poprawką - w paragrafie 1 ust.2 słowa "30 czerwca" zastępuje się słowami "31 grudnia".

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Górecki, Teresa SenderowskaGłosowano w sprawie:
Poprawka-paragraf 5 otrzymuje brzmienie "w przypadku, gdy podatnik dokonał płatności podatku od nieruchomości za okres, który obejmuje zwolnienie, zwrot podatku następuje na konto bankowe podatnika w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Dotychczasowy § 5 otrzymuje numer 6, § 6 numer 7". .

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (7)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (9)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 z autopoprawkami pani kierownik referatu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (2)
Henryka Koper, Andrzej Zawistowski

5. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat od środków transportowych dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat od środków transportowych..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
BRAK GŁOSU (1)
Agata Kuran-Kalata

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz
NIEOBECNI (6)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Janiszewski, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (6)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (2)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski
NIEOBECNI (6)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski


8. Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „R”, dla których organizatorem jest Gmina Raszyn – uchwała dot. wprowadzenia darmowej linii R2 dla wszystkich pasażerów

Głosowano w sprawie:
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „R”, dla których organizatorem jest Gmina Raszyn – uchwała dot. wprowadzenia darmowej linii R2 dla wszystkich pasażerów.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (2)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski
NIEOBECNI (6)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

9. Zamknięcie obrad.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-03 13:12:39
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-03 13:15:17
Ostatnia zmiana:2020-06-03 13:15:18
Ilość wyświetleń:54
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij