Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Raszyn ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Świetlicy Środowiskowej Rybie, ul Spokojna 23

OGŁOSZENIE OR-2110/5/2011

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Raszyn ponownie ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Świetlicy Środowiskowej

Rybie, ul Spokojna 23

1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      brak skazania za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      nieposzlakowana opinia;

5)      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji;

6)      udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami, o których mowa w pkt. 5,

7)      znajomość następujących ustaw i rozporządzeń:

    a)      ustawy o samorządzie gminnym,

    b)      ustawy o pomocy społecznej,

    c)      aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych,

    d)      ustawy o finansach publicznych,

    e)      ustawy o rachunkowości,

    f)      ustawy Kodeks Pracy;

8)      znajomość podstaw funkcjonowania organów Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy;

9)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

10)  umiejętność zarządzania placówką.

2.      Dodatkowe wymagania:

1)      samodzielność i dobra organizacja pracy;

2)      umiejętność pracy w zespole;

3)      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

4)      łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

5)      opanowanie, dyspozycyjność;

6)      umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.

3.      Do zakresu działań Kierownika należy w szczególności:

1)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania świetlicy;

2)      kierowanie i nadzór nad zespołem pracowników świetlicy;

3)      wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w świetlicy pracowników;

4)      składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w planie finansowym świetlicy;

5)      opracowanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych oraz planów zajęć;

6)      opracowanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności świetlicy i przedstawienie Radzie Gminy,

7)      pełnienie funkcji przewodniczącego stałego zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka;

8)      reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz.

4.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osobowy;

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

4)      oświadczenie o niekaralności;

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

6)      kopia dokumentu pot w ierdzaj ącego obywatelstwo polskie;

7)     kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

8)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Świetlicy Środowiskowej" do dnia 18 sierpnia 2011 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

 

 

Załączniki

ogloszenie_kierownik_swietlicy (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iga Lisicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iga Lisicka
Data wprowadzenia:2011-08-08 09:48:45
Opublikował:Iga Lisicka
Data publikacji:2011-08-08 09:54:36
Ostatnia zmiana:2011-08-08 09:59:26
Ilość wyświetleń:3952
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij