Obwieszczenie z dnia 25.05.2012 r. o możliwości zapoznania się z decyzją nr

86/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 25 maja 2012 r. znak:

OŚGK.6220.55.2011.JK, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wypędy i Puchały na terenie gminy Raszyn.