Informacja z dnia 9.05.2013 r., znak: OŚGK.6220.44.2012.SS o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 61/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów deszczowych na terenie Gminy Raszyn w ul. Starzyńskiego, Kwiatów Polnych i Parlamentarnej.