Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr X/98/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR X/98/15

RADY GMINY RASZYN

z dnia 30.06.2015 r.

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1.

Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, z dołu, za okres dwóch miesięcy, do ostatniego dnia każdego miesiąca: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, i grudnia, za miesiące, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn lub w kasie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXIX/364/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Gminy Raszyn, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6l znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U . z 2 013 r , poz. 1 399) rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa

miejscowego, określa termin, tryb i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu za okres dwóch miesięcy, do ostatniego dnia każdego miesiąca: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, i grudnia. Taka częstotliwość uiszczania opłat została przyjęta w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku.

Załączniki

nowa UCHWAŁA - w sprawie określenia terminu częstotliwość-bez letniskowych i tryb uiszczania opłat (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2015-07-13 15:01:13
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2015-07-13 15:02:24
Ostatnia zmiana:2015-07-13 15:09:47
Ilość wyświetleń:1079
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij