Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r., znak: OŚGK.6220.25.2016.JK(13) o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszyn.

OŚGK.6220.25.2016.JK(13)

Raszyn, dnia 23 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 1044/26, 1236/2 obręb Raszyn 01 oraz 1/6, 911, 45/5, 146 obręb Raszyn 02, gm. Raszyn, a w szczególności z:

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Informację opublikowano poprzez:

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2016-09-27 08:25:43
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2016-09-27 08:28:01
Ostatnia zmiana:2016-09-27 08:28:13
Ilość wyświetleń:1881