Zamknij okno Drukuj dokument

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie
NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO POWSZECHNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławnika - 1 osoby - w kadencji 2016 - 2019 do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2017 r. w Biurze Rady Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. nr 115 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela pracownik Biura Rady Gminy Raszyn pod numerem telefonu: 22/ 701 78 80.

Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

Załączniki

lista-osob-zglaszajacych-kandydata (121kB)    
informacja-zdjecia (150kB)    
zaswiadczenie-lekarskie (47kB)    
osw-kandydata-wladza-rodzicielska (25kB)    
osw-kandydata-przestepstwo (26kB)    
karta-zgloszenia-kandydata (102.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2017-10-11 15:26:33
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2017-10-11 15:32:18
Ostatnia zmiana:2017-10-11 15:42:01
Ilość wyświetleń:2313