Zamknij okno Drukuj dokument

Sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrogeologii posiadającego stosowne uprawnienia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia czy na działce nr ew. 122/9 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 121 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn oraz zbadania czy na działce nr ew. 121 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 122/9 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

                         Raszyn, dnia 2018-01-05

OŚGK.271.40.2017.JK(11)

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579/

 

1. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrogeologii posiadającego stosowne uprawnienia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia czy na działce nr ew. 122/9 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 121 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn oraz zbadania czy na działce nr ew. 121 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działki nr ew. 122/9 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

wynosi  netto   3 658,54 PLN   tj. 876,32 EURO**

            brutto    4 500  PLN 

wysokość podatku VAT 23 %

Zadanie budżetowe: dz. 900 rozdz. 90095 § 4300.

 

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do ……….. wykonawcy/ów pismem znak OŚGK.271.40.2017.JK(5) z dnia 12.12.2017 r. za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego www.bip.raszyn.pl poprzez zamieszczenie zapytania w zakładce: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Ogłoszenia poniżej 30'000 euro » Ogłoszenia.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.12.2017 r., do godz. 12.00 wpłynęły za pośrednictwem poczty polskiej i złożone osobiście następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

Sawki 9

21-560 Międzyrzec Podlaski

3 936,00

23.05.2018  r.

2.

AQUAGEO Michał Fic

ul. Grocholskiego 1

05-090 Falenty

5 535,00

23.05.2018  r.

W załączeniu przesłane oferty.

 

Oferta HYDROPOL Janusz Knez z siedzibą  26-021 Daleszyce, Niwy 20H wpłynęła po wyznaczonym terminie tj. w dniu 29.12.2017 r..

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Margeo Marcin Cep Sawki 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Cena brutto - 3 936,00 zł.

Termin realizacji - 23.05.2018  r.

Inne istotne elementy oferty - najkorzystniejsza cenowo, spełnia parametry określone przez Zamawiającego

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Margeo Marcin Cep Sawki 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski jest najkorzystniejsza pod względem ceny. Oferta spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu.

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-01-10 14:52:51
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-01-10 14:53:42
Ostatnia zmiana:2018-01-10 14:53:50
Ilość wyświetleń:203