Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I

 

Raszyn, dnia 12 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE      

Wójta Gminy Raszyn 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I, na podstawie uchwały Nr XLVI/425/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 02.01.2018 r. poz. 19), oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.                                                                                                                                                 

 

                                                                             Z up. Wójta

                                                                          Zastępca Wójta

                                                                    mgr  Michał Kucharski                                                              

           

Metadane

Źródło informacji:Piotr Marcinkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia:2018-01-12 09:46:56
Opublikował:Piotr Marcinkowski
Data publikacji:2018-01-12 09:48:21
Ostatnia zmiana:2018-01-12 09:48:31
Ilość wyświetleń:61