Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przyjęciu dokumentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Raszyn, dnia 6 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE     

Wójta Gminy Raszyn 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentów:

 

·         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady  w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej na podstawie uchwały Nr L/466/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 09.04.2018 r. poz. 3601),

 

 

 

 

 

oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a  także podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.                                                                                                                  

 

                                                                                                                Z up. Wójta

                                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                                mgr  Michał Kucharski                                                 

           

Metadane

Źródło informacji:Piotr Marcinkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia:2018-06-06 14:52:43
Opublikował:Piotr Marcinkowski
Data publikacji:2018-06-06 14:53:41
Ostatnia zmiana:2018-06-06 15:48:46
Ilość wyświetleń:79