Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w działkach nr ew. 57/1, 57/2, 1306/2, 63/3, 62/1, 63/4, 65, 63/2, 62/2, 61/4, 77/7, 1306/1, 77/6 we wsi Raszyn 01

Raszyn, dnia 11.06.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  K.p.a. (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.06.2018 r. wpłynął wniosek firmy FERRYMAN Ryszard Kujawa Sp. z o.o. Sp. Komandytowa działającej przez pełnomocnika – Pana Łukasza Młynarczyka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w działkach nr ew. 57/1, 57/2, 1306/2, 63/3, 62/1, 63/4, 65, 63/2, 62/2, 61/4, 77/7, 1306/1, 77/6 we wsi Raszyn 01

 

Wniosek (nr sprawy UPP.6733.21.2018.PM) znajduje się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216.

 

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 25.06.2018 r., w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Piotr Marcinkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia:2018-06-11 16:59:13
Opublikował:Piotr Marcinkowski
Data publikacji:2018-06-11 17:05:53
Ostatnia zmiana:2018-06-11 17:06:00
Ilość wyświetleń:48