Zamknij okno Drukuj dokument

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Raszyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

w sprawie wydania decyzji 
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

 

                                              z a w i a d a m i a m

że w dniu 10 lipca 2018 roku została wydana decyzja Nr 14/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

·        gazociągu średniego ciśnienia DN 40PE w działkach nr ew. 1272 i 1267/4 we wsi Raszyn 01.

 

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Raszynie, ul. Szkolna 2A, pokój nr 216  w godzinach pracy urzędu.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem  do dnia 24 lipca 2018 r.

 

Odwołanie od decyzji lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

UPP.6733.17.2018.MŁ

 

Załączniki

UPP.6733.17.2018_PSG (38kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-07-10 13:28:07
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-07-10 13:30:09
Ostatnia zmiana:2018-07-10 13:30:24
Ilość wyświetleń:84