Zamknij okno Drukuj dokument

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Raszyn o otrzymanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Raszyn, dnia 11.07.2018 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

                                                                                                                             

o otrzymanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym

dotyczącym  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  K.p.a. (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 343/1, 334/27, 334/15 we wsi Janki w Gm. Raszyn został uzgodniony przed wydaniem decyzji.

Z dokumentacją można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216, w godzinach pracy urzędu, do dnia 25.07.2018 r.

 

 

Znak sprawy: UPP.6733.19.2018.PM

Załączniki

obwieszczenie 6733.19.2018 PGE (39kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-07-11 15:39:47
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-07-11 15:40:46
Ostatnia zmiana:2018-07-11 15:41:00
Ilość wyświetleń:88