Zamknij okno Drukuj dokument

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn

ZP.271.1.4.2019.DC

Raszyn, dnia 7 lutego 2019 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn”

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7-02-2019 r. o godz. 10:40

W siedzibie Zamawiającego:

ul. Szkolna 2a, Raszyn - w pokoju nr 102 – Sala konferencyjna Urzędu.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1: „Usługi Internetu stacjonarnego dla jednostek organizacyjnych Gminy” – 98 272,00 zł brutto;

Zadanie nr 2: „Usługi telefonii stacjonarnej dla jednostek organizacyjnych Gminy”– 61 664,00 zł brutto;

 

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone została następująca oferta:

 

 

Oferta nr 1

6G Networks Sp. z o.o.

Ul. Henryka Brodatego 29, 02-496 Warszawa

 

Cena oferty w zakresie:

zadania nr 1 – 123 280,00 zł brutto,

Termin wykonania umowy – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020,

Rodzaj technologii w jakiej świadczona będzie usługa – Łącza Światłowodowe

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane

zadanie nr 2 – 58 548,80 zł brutto,

Termin wykonania umowy – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020,

Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 29 minut

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2019-02-07 10:59:58
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2019-02-07 11:00:51
Ostatnia zmiana:2019-02-07 11:00:52
Ilość wyświetleń:428