Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zwołania zebrań ogólnych mieszkańców do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla w osiedlach oraz zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach

 

Zarządzenie Nr 74/2011

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 11 maja 2011 r.

 

 

w sprawie zwołania zebrań ogólnych mieszkańców do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla w osiedlach oraz zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §16 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Raszyn: nr VII/58/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Nowe Grocholice; nr VII/59/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Raszyn I; nr VII/60/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Raszyn II; nr VII/61/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Rybie I; nr VI1/62/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Rybie II; nr VII/63/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Rybie III; nr VII/64/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Falenty; nr VII/65/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jaworowa I; nr VII/66/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jaworowa II; nr VII/67/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dawidy Bankowe; nr VII/68/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dawidy; nr VII/69/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Falenty Nowe; nr VIl/70/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Falenty Duże; nr VII/71/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Laszczki; nr VII/72/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lady; nr VII/73/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Podolszyn Nowy; nr VII/74/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Puchały; nr VII/75/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sękocin Nowy; nr VH/76/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sękocin Stary; nr VII/77/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Słomin; nr VII/78/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wypędy; nr VII/79/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Janki, zarządza się co następuje:

 

§1

 

Zwołuje się zebrania ogólne mieszkańców do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla w osiedlach oraz zebrania wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach, w terminie i miejscu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

74.11 (33kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-05-17 13:54:58
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-05-17 13:57:53
Ostatnia zmiana:2019-05-17 13:57:59
Ilość wyświetleń:435