Zamknij okno Drukuj dokument

XXIV Sesja w dniu 10 marca 2020

Wyniki głosowań:

XXIV Sesja w dniu 10 marca 2020

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrag w punkcie 4 informacji Wójta Gminy w sprawie działań podjętych na terenie gminy w związku z epidenią koronawirusa. .
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak


Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 uchwały w sprawie powołania Kolisji Statutowej..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (14)
Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Jarosław Aranowski, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Marek Bańburski, Ireneusz Koper, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak


Głosowano w sprawie:
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu "Sprawy różne".
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak


Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 11 uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy. .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak


2. Informacja Wójta Gminy Raszyn dotycząca podjętych działań spowodowanych pożarem lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Nadrzecznej.

3. Austeria - informacja Wójta Gminy Raszyn o obecnym stanie odbudowy budynku głównego i zamierzeniach co do całego kompleksu obiektu oraz w sprawie wniosku o dofinansowanie rewitalizacji Austerii związane z przystąpienie do realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Informacja Wójta Gminy Raszyn dotycząca działań podjętych w sprawie budynku dawnego przedszkola przy ulicy Godebskiego.

4. Informacja Wójta Gminy w sprawie działań podjętych na terenie gminy w związku z epidenią koronawirusa.

5. Uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Głosowano w sprawie:
uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (3)
Jarosław Aranowski, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Bańburski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Będkowski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

6. Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Jarosław Aranowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Będkowski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Głosowano w sprawie:
Wniosek o skierowanie projektu uchwały do Biura Prawnego w celu zaopiniowania..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski
BRAK GŁOSU (2)
Krzysztof Będkowski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów i zasad ich przyznawania.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów i zasad ich przyznawania.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów i zasad ich przyznawania..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalania wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (2)
Andrzej Górecki, Teresa Senderowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie poprawki do uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania..
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie poprawki do chwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania polegającej na zastąpieniu w paragrafie 4 punkt 1 podpunkt 2 słów "komisji rady gminy" słowami "na komisji rady gminy, której jest członkiem",.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Krzysztof Będkowski, Rafał Olesiński
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

10. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie skargi na pracowników Urzędu Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie skargi na pracowników Urzędu Gminy Raszyn..
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

12. Sprawy różne. (punkt zdjęto z porządku obrad)
13. Zamknięcie obrad.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-06-03 13:10:33
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-06-03 13:15:17
Ostatnia zmiana:2020-06-03 13:15:18
Ilość wyświetleń:79