Wyniki głosowań:

XXXI Sesja w dniu 31 lipca 20201. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Raszyn

2. Stwierdzenie quorum

3. Wnioski do porządku obrad


Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzaszyn w punkcie 14..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (13)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper
NIEOBECNI (6)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrag uchwały w sparwie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w punkcie 15.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Henryka Koper
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Henryka Koper
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji wraz z poprawkami zgłoszonymi przez radnego A. Góreckiego.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (2)
Henryka Koper, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz Janiszewski
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o ograniczenie wypowiedzi na podstawie paragrafu 40 punktu 4 Statutu Gminy Raszyn do 4 minut wypowiedzi, 2 minut wypowiedź a vocem, 1 minuty wniosku formalnego w punkcie 5 i 6 porządku obrad. .
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (5)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zastąpienie w dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 r słów "Orzechowa i Akacjowa" słowami Waryńskiego od ul. Zacisze do Traktu Grocholickiego..
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Krzysztof Będkowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (1)
Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński


6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Wiesław Szustak
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński


7. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński


8. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (4)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Dariusz Marcinkowski
BRAK GŁOSU (3)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamianę daty zakończenia porozumienia na 31.08.2020 oraz w zmianę kwoty w paragrafie 3 za 99270 zł na 33 090 zł. .
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (5)
Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (2)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Anna Matracka, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (3)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Wiesław Szustak
NIEOBECNI (3)
Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego wraz z poprawką..
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (6)
Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (2)
Janusz Hoffman, Ireneusz Koper
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (6)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Wiesław Szustak


9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (6)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Wiesław Szustak

10. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn wraz z autopoprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (8)
Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak

11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wraz z autopoprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (8)
Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak

12. Uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną

Głosowano w sprawie:
Uchwala w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną z autopoprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (5)
Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Ewa Surmacz

13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Nr 2„W Stumilowym Lesie” w Raszynie

Głosowano w sprawie:
Wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania..
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9
Wyniki imienne:
ZA (9)
Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Andrzej Górecki, Henryka Koper
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (9)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Rafał Olesiński

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Nr 2„W Stumilowym Lesie” w Raszynie.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9
Wyniki imienne:
ZA (7)
Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (2)
Henryka Koper, Sławomir Ostrzyżek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Górecki, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (9)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Rafał Olesiński

14. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn. .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9
Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (9)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Rafał Olesiński

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - zasadna.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8
Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Teresa Senderowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (8)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Wiesław Szustak

16. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień

17. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2019 roku wraz z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny za 2019 rok

18. Ocena zasobów pomocy społecznej

19. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności

20. Sprawy różne

21. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy

22. Zamknięcie obrad