29 kwietnia 2011 r. Zawiadomienie Wójta Gminy Raszyn w sprawie uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odnośnie stwierdzających braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Zdrowia znajdującego się przy ul. Szkolnej w Raszynie.