ZO.152.1.2016.SS(2)

Raszyn, dnia 02.11.2016 r.

Wnioskodawca:
Osoba prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Osoba prawna Fundacja PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4 pok. 109
00-074 Warszawa

recykling@samorzad.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) w związku z petycją wniesioną drogą elektroniczną w dniu 29.10.2016 r. (pismo wniesione drogą email) dotyczącą utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci) niniejszym zawiadamiam o sposobie załatwienia petycji. Na stronie WWW Urzędu Gminy Raszyn - www.raszyn.pl w dziale „Gospodarka odpadami” funkcjonuje podkategoria „Spalanie odpadów”, zawierająca dane i informacje wskazane w przedmiotowej petycji.

Znajdują się w niej artykuły związane z prowadzoną przez Urząd Gminy Raszyn kampanią edukacyjną pn. „Szanuję sąsiadów, nie spalam odpadów” (http://raszyn.pl/urzad-gminy/gospodarka-odpadami/spalanie-odpadow/szanuje-sasiadow-nie-spalam-odpadow)oraz informacje o organach uprawnionych do reagowania w sytuacji podejrzenia spalanie odpadów w domowych paleniskach na terenie gminy Raszyn, wraz z podanymi danymi kontaktowymi do ww. organów (http://raszyn.pl/urzad-gminy/gospodarka-odpadami/spalanie-odpadow/zglaszanie).

Tematyka ww. stron odpowiada tematyką oraz zakresem proponowanej w przedmiotowej petycji zakładce „Czystsze Powietrze", w związku z powyższym Organ nie widzi potrzeby zwielokrotniania już istniejących na stronie WWW informacji.

Otrzymuje:

1. Adresat (wyłącznie w wersji elektronicznej)
2. a/a