Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.11.2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:

od PODINSPEKTORA do GŁÓWNEGO SPECJALISTY ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych.

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Kandydatka, która aplikowała na w/w stanowisko nie spełniła oczekiwań pracodawcy.

Wójt Gminy Raszyn
Raszyn, 07.05.2021 r.