Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.18.2021

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO

 

Wójt Gminy Raszyn informuje iż zakończyła się procedura naboru na stanowisko PODINSPEKTOR w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Do zatrudnienia wybrana została Pani Beata Boros-Bieńko, zamieszkała w Ładach.

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Panią Beatę Boros-Bieńko. Kandydatka spełnia wymagania stawiane w procedurze naboru (wyższe wykształcenie magisterskie oraz staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego), ponadto posiada praktyczną znajomość zagadnień realizowanych przez Referat na stanowisku pracy, na które prowadzony był nabór.