ZP.271.1.2.2022.DC

Raszyn, dnia 8 lutego 2022 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

1.    Otwarcie ofert dodatkowych nastąpiło w dniu 8-02-2022 r. o godz. 09:10

 

 

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 108, 15-680 Białystok

Łączna ryczałtowa cena oferty: 13 850 000,00 zł brutto

 

 

Oferta nr 2

KONSORCJUM FIRM:

AMAT GROUP Sp. z o.o. Sp.k. - Lider

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

AMAT Zbigniew Hordyj - Partner

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Łączna ryczałtowa cena oferty: 14 627 000,00 zł brutto

 

 

 

ZP.271.1.2.2022.DC

Raszyn, dnia 27 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 5 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27-01-2022 r. o godz. 10:30

 

 

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

 

Oferta nr 1

PBO Śląsk Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 136a, 41-208 Sosnowiec

Łączna ryczałtowa cena oferty: 16 270 000,00 zł brutto

Na wbudowane i zainstalowane urządzenia, sprzęt i instalacje oferuję: 5 lat serwisowania

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 2

KONSORCJUM FIRM:

PROBUD 1 - Lider

ul. Warszawska 18, 05-090 Dawidy

PB PROBUD 1 Tadeusz Pawłowski - Partner

Dawidy, ul. Warszawska 18 05-090 Raszyn

Łączna ryczałtowa cena oferty: 15 867 000,00 zł brutto

Na wbudowane i zainstalowane urządzenia, sprzęt i instalacje oferuję: 5 lat serwisowania

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 3

KONSORCJUM FIRM:

AMAT GROUP Sp. z o.o. Sp.k. - Lider

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

AMAT Zbigniew Hordyj - Partner

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Łączna ryczałtowa cena oferty: 15 600 000,00 zł brutto

Na wbudowane i zainstalowane urządzenia, sprzęt i instalacje oferuję: 5 lat serwisowania

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 108, 15-680 Białystok

Łączna ryczałtowa cena oferty: 14 301 210,00 zł brutto

Na wbudowane i zainstalowane urządzenia, sprzęt i instalacje oferuję: 5 lat serwisowania

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 5

EBS BUD Sp. z o.o.

ul. St. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa

Łączna ryczałtowa cena oferty: 14 747 000,00 zł brutto

Na wbudowane i zainstalowane urządzenia, sprzęt i instalacje oferuję: 5 lat serwisowania

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

ZP.271.1.2.2022.DC

Raszyn, dnia 27 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 5 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Adaptację budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27-01-2022 r. o godz. 10:30

  

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

 

Oferta nr 1

PBO Śląsk Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 136a, 41-208 Sosnowiec

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 2

KONSORCJUM FIRM:

PROBUD 1 - Lider

ul. Warszawska 18, 05-090 Dawidy

PB PROBUD 1 Tadeusz Pawłowski - Partner

Dawidy, ul. Warszawska 18 05-090 Raszyn

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 3

KONSORCJUM FIRM:

AMAT GROUP Sp. z o.o. Sp.k. - Lider

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

AMAT Zbigniew Hordyj - Partner

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 108, 15-680 Białystok

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 

Oferta nr 5

EBS BUD Sp. z o.o.

ul. St. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

3. Zamawiający informuje, iż podjął decyzję przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami – zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 20.2 SWZ.

4. Zgodnie z art. 222 pkt. 6 ustawy, informacje w zakresie cen złożonych ofert, zostaną udostępnione niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych lub unieważnieniu postępowania.