Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774.) Wójt Gminy w Raszynie ogłasza co następuje:

W ogłoszeniu z dnia 11.06.2014 roku na podstawie Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Raszyn z dnia 14.01.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27.05.2014r dotyczącego wydzierżawiania części nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu w celu instalowania tablic informacyjno-reklamowych zostaje zmieniony zapis dotyczący wysokości czynszu który otrzymał brzmienie „Stawki czynszu reguluje Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13.08.2015 roku w sprawie ustalania wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn”.