Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXI/201/2016 RADY GMINY RASZYN z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn"

UCHWAŁA NR XXI/201/2016

RADY GMINY RASZYN

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

 

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn” 

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  6  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym   (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446)  Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn” o treści stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UZASADNIENIE

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn jest dokumentem przyczyniającym się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.: redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych,  zwiększenia  udziału  energii pochodzącej  ze  źródeł odnawialnych,  redukcji  zużycia  energii  finalnej,  co  ma  zostać  zrealizowane  poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Obowiązek sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wdrożenia zadań wskazanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Celem  głównym  Planu  jest  Poprawa  jakości  środowiska  naturalnego  Gminy  Raszyn poprzez: 

- redukcję emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 2,23%,

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku

- docelowym 2020 o 0,52% w stosunku do roku bazowego,

- redukcję  zanieczyszczeń  powietrza  w  zakresie  zmniejszenia  ilości zanieczyszczeń pyłowych,

- redukcję energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 1,51%. 

Do  jego  realizacji  przyczynią  się  cele  strategiczne  szczegółowe  oraz  przypisane  do  nich działania. Realizacja tych działań prowadzi do redukcji emisji zanieczyszczeń w powietrzu oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Raszyn. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie kluczowym dokumentem, który pozwoli na skuteczne ubieganie  się  o  przyznanie  środków  finansowych  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Załączniki

uchwala PGN (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PGN dla Gminy Raszyn-20.04.2016 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2016-04-22 12:16:21
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2016-04-22 13:42:31
Ostatnia zmiana:2016-04-22 13:42:34
Ilość wyświetleń:1265
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij