Obwieszczenie

Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

dotyczących modelu nowej struktury szkoły podstawowej wynikającej

z konieczności stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019

uwzględniające zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 12 Wójta Gminy Raszyn z dnia 17 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 12 Wójta Gminy Raszyn z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły podstawowej związanej z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019, zawiadamia się o zmianach treści §1 i §2 ust. 2 Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły podstawowej związanej z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem §1 i §2 ust. 2 Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły podstawowej związanej z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019, celem konsultacji jest poznanie opinii  mieszkańców rodziców dzieci do lat 15, zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, dotyczącej określenia modelu nowej struktury szkoły podstawowej  w Raszynie poprzez wybranie formy przekształcenia gimnazjum w nową (drugą) szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do obecnej szkoły podstawowej, w związku  z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy rodzice dzieci do lat 15 zamieszkali w Raszynie, Nowych Grocholicach, Puchałach, Rybiu tj. obwodzie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

 

Konsultacje będą prowadzone od dnia 17.01.2017 r. do dnia 06.02.2017 r.

 

Pozostałe zapisy obwieszczenia Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących modelu nowej struktury szkoły podstawowej wynikającej  z konieczności stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019 z dnia  9 stycznia 2017 r., pozostają w mocy.

                                                                                        Andrzej Zaręba

                                                                                                                        

                                                                                      Wójt Gminy Raszyn