Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXXI/298/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn

UCHWAŁA NR XXXI/298/2017

Rady Gminy Raszyn

z dnia 26 stycznia 2017r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku                      z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                             (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W  uchwale Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn, wprowadza się następującą zmianę: do § 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„ 1a. Opłatą, o której mowa w ust. 1 objęte są dzieci w wieku do lat

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziły zmianę od dnia 1 stycznia 2017 r. w zakresie  pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Stosownie do art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci                  w wieku do lat 5. Wprowadzenie możliwości pobierania opłat od rodziców dziecka w wieku do lat 5 za pobyt w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innych formach wychowania przedszkolnego jest równoznaczne ze zniesieniem możliwości pobierania opłat dla dzieci w wieku 6 lat i starszych za pobyt w placówce wychowania przedszkolnego.

Zmiana ta spowodowana jest uwzględnieniem finansowania w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, dzieci w wieku 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wobec powyższego należy dokonać zmiany w obowiązującej uchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie                     z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.

Niniejszy projekt przewiduje iż uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, i będzie obowiązywała  z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. Datę wsteczną wejścia w życie uchwały uzasadnia fakt, że jest ona korzystna dla  adresatów wprowadzonych zmian. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Załączniki

UCHWAŁA OSS (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2017-02-06 16:00:53
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2017-02-06 16:01:23
Ostatnia zmiana:2017-02-06 16:01:23
Ilość wyświetleń:1257
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij