Raszyn, dnia 19.04.2017 r.

 

OŚGK.6220.16.2016.JK(124)

 

 

Teresa Bzinkowska

ul. Bodycha 61

05-816 Opacz Kolonia

 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3.04.2017 r. skorygowany pismem z dnia 5.04.2017 r. o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 7.03.2017 r., znak: OŚGK.6220.16.2016.JK(110) wysłane w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01, wyznaczam termin zgodnie z wnioskiem na dzień 24.05.2017 r.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Adresat.

2.      a/a.