Raszyn, dnia 27.04.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2017

 

Organizacje składające oferty

I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

1.1

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

 

13 000,00 zł

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”