Raszyn, dnia  15.11.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

Na podstawie  art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5a, 5b, 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz Załącznika do Uchwały Nr VIII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku „Tryb i zasady przyznawania oraz sposób rozliczania dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn” ze zmianami, komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn nr 163/17 z dnia 14 listopada 2017 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona prze Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2017

 

Organizacje składające oferty

I

„Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”

dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

Konserwacja rowu U-5 Sękocin Stary

 

Konserwacja rowu R-46 Dawidy/Jaworowa długość 1.600 m.b.

 

Konserwacja rowu 27, 27a, 27b Puchały długość 1.000 m.b

 

Konserwacja rowu R-65 Dawidy Bankowe/Dawidy 1.900 m.b.

 

Konserwacja rowu R-19 Falenty Nowe 2.000 m.b.

 

Przegląd i konserwacja drenów w Słominie przy ul. 6-Sierpnia

 

13.200,00 zł

 

12.400,00 zł

 

 

7.800,00 zł

 

 

14.700,00 zł

 

 

15.500,00 zł

 

 

6.400,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Spółka Wodna Raszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

70.000,00 zł.