Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn

tel. 22 460 57 60
tel. kom. 500 270 884
http://ckr.raszyn.pl
e-mail: info@ckr.raszyn.pl


Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Poniatowskiego 20
05-090 Raszyn

tel. 22 720 03 81
tel/fax 22 720 27 70
http://www.bibliotekaraszyn.pl
e-mail: info@bibliotekaraszyn.pl


Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Jaworowej
ul. Warszawska 95
05-090 Jaworowa

tel 885 556 535
e-mail: jaworowa@bibliotekaraszyn.pl


Centrum Sportu Raszyn 
ul. Sportowa 30
05-090 Raszyn


tel. 720 19 08, 720 19 16
www.basenraszyn.pl
http://www.csr.raszyn.bip.net.pl/

e-mail: basen@basenraszyn.pl

Boisko Orlik Raszyn - ul. Pruszkowska 21 b
Boisko Orlik Sękocin - ul. Wierzbowa 5


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Unii Europejskiej 3
05-090 Raszyn


tel.: 22 102 99 13
fax: 22 102 99 13
http://gops.raszyn.pl 
e-mail: gops@raszyn.pl


Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
ul Szkolna 2a
05-090 Raszyn


tel. 22 715 99 10
http://www.spraszyn.pl

Oddziały gminazjalne
ul. Unii Europejskiej 1
05-090 Raszyn

tel. 22 720 38 68


Ognisko Wychowawcze w Jaworowej
ul. Warszawska 95
05-090 Raszyn

tel. 22 797 44 18
http://www.ow-jaworowa.raszyn.bip.net.pl


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie
ul. Pruszkowska 21 c
05-090 Raszyn

tel. 22 498 14 06
fax 22 499 42 66

http://przedszkoletopola.pl/


Przedszkole nr 2 w Raszynie
ul. Lotnicza 43A
05-090 Raszyn

tel. 22 720-25-72

http://www.przedszkole2.raszyn.bip.net.pl


Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" w Raszynie
ul. Poniatowskiego 18
05-090 Raszyn

tel. 22 102 99 08 / 22 102 99 09

Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" - strona internetowa

Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" - strona BIP


Przedszkole w Falentach
ul. Opackiego 44
05-090 Falenty

tel. 22 720-05-48

http://www.przedszkole-falenty.raszyn.bip.net.pl

Przedszkole w Sękocinie
Sękocin Stary
ul. Sękocińska 20
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 67

http://www.przedszkole-sekocin.raszyn.bip.net.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach
Dawidy Bankowe
ul. Długa 49
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 69
http://zsplady.raszyn.pl

http://www.zsp-lady.raszyn.bip.net.pl


Szkoła Podstawowa w Sękocinie
Słomin ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

http://www.sp-sekocin.raszyn.bip.net.pl


Świetlica Środowiskowa "Świetlik"
Rybie ul. Spokojna 23
05-090 Raszyn

tel. 22 720 27 66
 
http://www.swietlica-rybie.pl