Wyniki głosowań:

V Sesja w dniu 27 grudnia 2018


Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy do czasu dostarczenia oryginału postanowienia Komisarza Wyborczego przez Panią Teresę Bąk.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 7, wstrzymuje się : 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (7)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Ewa Surmacz
wstrzymuje się (2)
Krzysztof Będkowski, Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Marek Bańburski, Tadeusz Pawlikowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu 13 do punktu 3.
Wyniki głosowania
za: 20, przeciw: 0, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Przesunięcie punktu 15 do punktu 4.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz

Głosowano w sprawie:
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Henryka Koper
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LXI sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Jarosław Aranowski, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (3)
Henryka Koper, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wystosowania apelu do mieszkańców dotyczącego ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/25/2018

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2019”.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/26/2018


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2019”.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Marek Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (2)
Jarosław Aranowski, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Krzysztof Będkowski, Dariusz Marcinkowski
Uchwała nr V/27/2018

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/28/2018


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (2)
Jarosław Aranowski, Beata Sulima-Markowska
Uchwała nr V/29/2018

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/30/2018

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2018.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/31/2018

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2018-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
PRZECIW (5)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska
Uchwała nr V/32/2018

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przeniesienie projektu uchwały WPF do dalszego procedowania. w Komisji Budżetu.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały WPF.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 2, wstrzymuje się : 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
przeciw (2)
Henryka Koper, Wiesław Szustak
wstrzymuje się (7)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (7)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski
Uchwała nr V/33/2018

Głosowano w sprawie:
Wniosek z Komisji Budżetu.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 6, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
przeciw (6)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie poprawki nr 1 do planu budżetu na rok 2019.
Wyniki głosowania
za: 8, przeciw: 12, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
przeciw (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie poprawki nr 2 do planu budżetu na rok 2019 - w tabeli 2a.
Wyniki głosowania
za: 8, przeciw: 11, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (8)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
wstrzymuje się (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Reasumpcja głosowania wniosku o wprowadzenie poprawki nr 1 do planu budżetu na rok 2019.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie poprawki nr 3 do planu budżetu na rok 2019 - w tabeli nr 2a.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 11, wstrzymuje się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie środków z rozdziału 754 w kwocie 50 000 na działanie opracowania koncepcji monitoringu.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 10, wstrzymuje się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
przeciw (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
wstrzymuje się (1)
Ryszard Kowalczyk

Głosowano w sprawie:
Wniosek Pana Wójta o wprowadzenie autopoprawki w budżecie na rok 2019 dopisując ul. Prostą.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuje się : 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
za (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
wstrzymuje się (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/34/2018

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Zawistowski
Uchwała nr V/35/2018