Raszyn, dnia 19 sierpnia 2019 r.

ZP.271.1.17.2019.DC(11)

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki oraz z powrotem w roku szkolnym 2019/2020” wybrana została oferta firmy odpowiednio w zakresie:

 

Zadania nr 1 – „Dowóz dzieci na trasie Raszyn – Warszawa – Warszawa – Raszyn”

 

 

BIURO TURYSTYCZNE ‘KLIPER” Zbigniew Bartoszewski

ul. Dąbrowskiego 4/23, 05-820 Piastów

 

Cena oferty 169 200,00 zł,

Pojazd, którym dowożone będą dzieci, wyprodukowany został w 2014 roku.,

Termin płatności faktury – 30 dni,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 2-09-2019 do 26-06-2020 r.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i jest ofertą, która uzyskała najwyższą sumę punktów, przy kryterium: cena – 60 punktów, rok produkcji pojazdu – 15 punktów oraz termin płatności faktury – 20 punktów. Łącznie oferta uzyskała 95,00 punktów.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1. Oferta nr 1

Biuro Turystyczne KLIPER Zbigniew Bartoszewski, ul. Dąbrowskiego 4/23, 05-820 Piastów

Łączna cena brutto za dowóz dzieci – 169 200,00 zł

Pojazd, którym dowożone będą dzieci, wyprodukowany został w roku: 2014.

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta uzyskała w kryterium cena: 60 punktów

W kryterium rok produkcji samochodu, którym dowożone będą dzieci – 15 punktów

W kryterium termin płatności za fakturę – 20 punktów

Łącznie oferta uzyskała 95,00 punktów..

 

 

Zadania nr 2 – „Dowóz dzieci na trasie Raszyn – Piaseczno – Piaseczno – Raszyn”

 

 

BIURO TURYSTYCZNE ‘KLIPER” Zbigniew Bartoszewski

ul. Dąbrowskiego 4/23, 05-820 Piastów

 

Cena oferty  67 680,00 zł brutto

Pojazd, którym dowożone będą dzieci, wyprodukowany został w 2016 roku.,

Termin płatności faktury – 30 dni,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 2-09-2019 do 26-06-2020 r.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i jest ofertą, która uzyskała najwyższą sumę punktów, przy kryterium: cena – 60 punktów, rok produkcji pojazdu – 15 punktów oraz termin płatności faktury – 20 punktów. Łącznie oferta uzyskała 95,00 punktów.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Biuro Turystyczne KLIPER Zbigniew Bartoszewski, ul. Dąbrowskiego 4/23, 05-820 Piastów

Łączna cena brutto za dowóz dzieci – 67 680,00 zł

Pojazd, którym dowożone będą dzieci, wyprodukowany został w roku: 2016.

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta uzyskała w kryterium cena: 60 punktów

W kryterium rok produkcji samochodu, którym dowożone będą dzieci – 15 punktów

W kryterium termin płatności za fakturę – 20 punktów

Łącznie oferta uzyskała 95,00 punktów..

 

 

Oferta nr 2

„TOMAG” Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków

Łączna cena brutto za dowóz dzieci – 97 459,20 zł

Pojazd, którym dowożone będą dzieci, wyprodukowany został w roku: 2019.

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta uzyskała w kryterium cena: 41,67 punktów

W kryterium rok produkcji samochodu, którym dowożone będą dzieci – 20 punktów

W kryterium termin płatności za fakturę – 20 punktów

Łącznie oferta uzyskała 81,67 punktów..