Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Raszyn, dnia 28.08.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Kierując się dbałością o należyte wykorzystanie majątku Gminy Raszyn, wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Co aktualnie znajduje się na gruntach, będących w zasobach gminy, zlokalizowanych w Nowych Grocholicach, o numerach działek: 101/2, 101/3, 101/5 101/6, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6?
 2. Jeżeli te grunty są użytkowane przez osoby fizyczne lub prawne, to czy zostały zawarte stosowne umowy i czy są wnoszone do budżetu gminy stosowne opłaty?
 3. Jeżeli te grunty są użytkowane bezumownie, to jakie działania zostały podjęte w celu zaprzestania nielegalnego użytkowania?
 4. Czy na przedmiotowych działkach zostały podjęte jakieś zmiany, poprzez prace inwestycyjne, podniesienie poziomu gruntu, nasadzenia itp., a jeżeli tak, to czy zostały wykonane za zgodą władz gminy?
 5. Jeżeli wymienione w pkt. 4 działania nastąpiły bez zgody, to czy nakazano przywrócenie stanu pierwotnego?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn dnia 16.09.2019 r.

GNR. 680.43.2019.AW

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą działek nr ew. 101/2; 101/3; 101/5; 101/6; 102/2; 102/3; 102/4; 102/5; 103/3; 103/4; 103/5; 103/6 w Nowych Grocholicach, informuję co następuje:

Ad.1.

Na działkach o numerach ewidencyjnych 101/2 i 103/6 znajdują się budynki mieszkalne natomiast pozostałe działki są działkami niezabudowanymi.

Ad.2.

Działki o numerach 101/5; 102/3 i 103/3 są własnością osób fizycznych, natomiast w ewidencji gruntów do działek oznaczonych numerami 101/2; 101/3; 101/6; 103/4; 103/5; 103/6 jako osoby władające w/w nieruchomościami są wpisane osoby fizyczne we własności Gminy Raszyn, działki o nr 102/2; 102/4 i 102/5 są własnością gminy bez dalszych wpisów.

Ad. 3.

Działki o numerach 102/2; 102/4 i 102/5 są działkami bez dostępu do drogi w związku z powyższym ewentualne ich zbycie w przetargu ograniczonym jest wstrzymane do czasu wydania ostatecznej decyzji administracyjnej zgodnie zapisami z art. 34 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Nieruchomości gdzie są wpisani w ewidencji gruntów posiadacze samoistni objęte są postępowaniem sądowym o zasiedzenie.

Ad. 4 i Ad.5

Użytkownik działki nr ew. nr ew. 106 w miejscowości Nowe Grocholice, gm. Raszyn wystąpił z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie podniesienia gruntu na działce nr ew. 103/5 obręb Nowe Grocholice. Organ wszczął postępowanie na podstawie art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1121, z póżn. zm.) zgodnie z którym:

 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
  1. zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  2. odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
 2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Wójt Gminy Raszyn wydał decyzję nr 10/2018 z dnia 12.01.2018 r. w której odmówił nakazania współużytkownikom działki nr ew. 103/5 w m. Nowe Grocholice, gm. Raszyn, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w związku z niestwierdzeniem naruszenia stanu wody na ww. działce ze szkodą dla działki nr ew. nr ew. 106 w miejscowości Nowe Grocholice, gm. Raszyn. Decyzja jest ostateczna.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-09-04 09:46:19
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-09-04 10:06:06
Ostatnia zmiana:2019-09-16 13:36:25
Ilość wyświetleń:462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij