Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 05 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2019

Uchwała Nr XV/124/2019

Rady Gminy Raszyn
z dnia 05 września 2019 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2019

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

 

§1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 295.936 zł. Dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr1 do niniejszej Uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                              144.753.870 zł.
i obejmuje:

1.dochody bieżące – 126.463.175 zł.

2.dochody majątkowe –  18.290.695 zł.

 

 

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 704.064 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                                  151.780.885 zł.

i obejmuje:

1.wydatki bieżące – 113.008.157 zł.

2.wydatki majątkowe – 38.772.728 zł.

 

§3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§4.

 

1.       Deficyt budżetu zmniejszony o 1.000.000zł, wynoszący 7.027.015 zł, zostanie sfinansowany przychodami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.       Źródłem finansowania deficytu określonego w ust. 1 będą wolne środki w kwocie 7.027.015 zł.

3.       Przychody budżetu zmniejszone o kwotę 1.000.000 zł, wynoszące 15.567.015 zł. , pochodzą z:

a.      emisji obligacji komunalnych – 5.540.000 zł

b.      wolnych środków – 10.027.015 zł

4.       Rozchody budżetu, pozostające bez zmian i wynoszące 8.540.000 zł przeznacza się na:

a. spłatę otrzymanych w latach ubiegłych kredytów krajowych w kwocie 1.600.000 zł.

b. wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.800.000 zł,

c. spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 140.000 zł.  

5.       Zaktualizowany plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

6.       Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000zł.

7.       Limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych zmniejszony o kwotę 1.000.000zł. wynosi 5.540.000zł

§5.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ulega zmianie na skutek  wprowadzenia zmian ujętych we wniosku zmieniającym sołectwa Łady.

Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§6.

Zaktualizowane zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§7.

Zaktualizowany plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

   §9.

Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

   §10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

uchwała budżet 09.2019 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tabela 1 (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tabela 2 wydatki (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
tabela 2a (291.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-09-19 15:39:27
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-09-19 15:40:20
Ostatnia zmiana:2019-09-19 15:40:36
Ilość wyświetleń:344
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij