Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 29 września 2019 roku

Raszyn, dnia 29.09.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W związku z uzyskaną w obecności świadków informacją, że Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba podejmuje działania, których efektem ma być wyburzenie zabytkowych budynków Austerii, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Wójt Gminy Raszyn lub podlegli mu pracownicy Urzędu Gminy Raszyn występowali z wnioskiem o wykreślenie części budynków Kompleksu Austerii z rejestru zabytków?
  2. Czy Wójt Gminy Raszyn lub podlegli mu pracownicy Urzędu Gminy Raszyn podejmowali działania, których wynikiem miało być wyburzenie części budynków kompleksu Austerii?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 11.10.2019 r.

RP.0003.1.2019.AK(3)

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: Interpelacji Radnego Andrzeja Zawistowskiego z dnia 29.09.2019 r. w sprawie podejmowania działań, których efektem ma być wyburzenie zabytkowych budynków Austerii.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 29.09.2019 r. w przedmiocie podejmowania działań, których efektem ma być wyburzenie zabytkowych budynków Austerii informuję, co następuje:

Ad. 1 Gmina Raszyn nie występowała z wnioskiem o wykreślenie z rejestru zabytków zabudowań towarzyszących Austerii.

Ad. 2 Gmina Raszyn w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na adaptację budynku Austerii zleciła wykonanie ekspertyzy technicznej Zespołu Austerii. Ponieważ ekspertyza wykazała bardzo zły stan techniczny oraz duży stopień zużycia materii budowlanej Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) przedstawił stanowisko, w którym wskazał, iż w przypadku konieczności rozbiórki wynikającej z awaryjnego stopnia zużycia substancji budowlanej zabudowań towarzyszących Austerii wymagana będzie ich odbudowa i odtworzenie pierwotnych relacji przestrzennych. Zgodnie z tymi zaleceniami przygotowany został Program Funkcjonalno Użytkowy i Koncepcja urbanistyczno architektoniczna, w której założono wymianę substancji budowlanej elementów zespołu, odbudowę i odtworzenie pierwotnych historycznych relacji przestrzennych.
W trakcie prac budowlanych dotyczących budynku Austerii Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii. MWKZ przyznał Gminie Raszyn dotację, został wykonany „Projekt budynków dawnej poczty, wozowni, kramów i stajni wraz z otoczeniem, rozbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynków z funkcji gospodarczo – magazynowej na funkcję usługową Centrum Seniora przy Al. Krakowskiej 1”, który MWKZ zatwierdził.
Gmina Raszyn stara się o dofinansowanie kolejnych etapów inwestycji związanych z adaptacją budynków dawnej poczty, wozowni, kramów oraz stajni na podstawie w/w projektu.
Obecnie budynki towarzyszące Austerii prezentują stan katastrofalny i zagrażający bezpieczeństwu przyszłym użytkownikom budynku Austerii. Po konsultacji problemu z MWKZ Gmina Raszyn przystąpiła do czynności związanych z wykonaniem ekspertyzy konstrukcyjnej przez rzeczoznawców z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzeczoznawcy podczas oględzin orzekli, że w nieużytkowanych i częściowo zrujnowanych budynkach przyległych znajdują się elementy konstrukcji zagrażające zawaleniem lub zawalone - uniemożliwiające bezpieczną pracę w obiektach. Przed przystąpieniem do wykonania ekspertyzy technicznej zalecili prace porządkowe, polegające na doprowadzeniu przedmiotowych zabudowań do stanu niezagrażającego życiu i zdrowiu osób, tj. w szczególności: oczyszczenie budynków, uporządkowanie pomieszczeń, wywóz i utylizację resztek spalonego i zawalonego dachu oraz odpadów zgromadzonych wewnątrz obiektów, jak również zabezpieczenie elementów ruchomych zagrażających zawaleniem, w celu podjęcia dalszych działań w kierunku wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej oraz zabezpieczenia murów.
Gmina przystąpiła do powyżej opisanych prac porządkowych za zgodą MWKZ. Po ich wykonaniu eksperci przystąpią do oględzin i opracują ekspertyzę techniczną, która będzie miała na celu określenie sposobu zabezpieczenia pozostałej materii budynków i wykonania robót zabezpieczających.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-09-30 17:18:28
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-09-30 17:20:42
Ostatnia zmiana:2019-10-11 13:34:51
Ilość wyświetleń:626

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij