Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Interpelacja Radnej Gminy Raszyn Beaty Sulimy-Markowskiej z dnia 31 października 2019 roku

Raszyn, dnia 31.10.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

 

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Do wiadomości:
Rada Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji w poniższym zakresie:

Na podstawie Uchwały LXI/550/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów obręb Raszyn02 jako działka nr ew. 578, o pow. 0,3917 ha na czas oznaczony powyżej 3 lat - nastąpiło przedłużenie umowy najmu ww. nieruchomości na rzecz Centrum Medycznego JUDYTA Sp. z o.o. od dnia 01 stycznia 2019 roku na okres 12 miesięcy. W związku z tym umowa z dotychczasowym najemcą wygasa z dniem 31.12.2019.

Wnoszę zatem o podanie terminu, w którym zgodnie z przepisami prawa nastąpi ogłoszenie o nowym przetargu na wynajem ww. nieruchomości, tak aby z dniem 01.01.2020 Pacjenci Ośrodka Zdrowia, nasi Mieszkańcy mogli nieprzerwanie korzystać z opieki zdrowotnej w naszej Gminie.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dnia 14.11.2019 r.

GNR.680.53.2019

 

Pani Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie podania terminu, w którym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) nastąpi ogłoszenie o nowym przetargu na wynajem nieruchomości położonej w obrębie Raszyn 02, o powierzchni 0.3917 ha oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 578, na której znajdują się budynki Centrum Medycznego Raszyn Wójt Gminy Raszyn informuje co następuje.

Aktualnie obowiązująca umowa przedmiotem której jest oddanie przez Wynajmującego w najem Najemcy budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym, ogrodzonym terenem znajdującym się na działce nr 578 oraz wyposażeniem, urządzeniami i sprzętem medycznym ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta t.j. z dniem 31.12.2019 r.

Z uwagi na toczącą się sprawę sądową z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko Gminie Raszyn o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy w związku z odwołaniem przez Miasto Stołeczne Warszawa darowizny, nie były podejmowane działania dotyczące wynajmu nieruchomości na kolejny okres.

W dniu 13.11.2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniesioną przez Gminę Raszyn apelację od wyroku Sądu I instancji i tym samym potwierdził skuteczność oświadczenia woli Miasta Stołecznego Warszawa o odwołaniu darowizny.

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Raszyn podejmie niezwłocznie kroki związane z zapewnieniem dla mieszkańców Gminy Raszyn świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Kroki związane z nieruchomością położoną w obrębie Raszyn 02, o powierzchni 0.3917 ha oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 578, na której znajdują się budynki Centrum Medycznego Raszyn będą podejmowane po ustaleniu z Miastem Stołecznym Warszawa formalności dotyczących zwrotu nieruchomości i rozliczenia poniesionych przez Gminę nakładów.

Odpowiadając na Pani pytanie zawarte w interpelacji - z przyczyn opisanych powyżej Gmina Raszyn nie będzie ogłaszać przetargu na wynajem w/w nieruchomości.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-11-04 16:11:19
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-11-04 16:19:09
Ostatnia zmiana:2019-11-14 16:13:45
Ilość wyświetleń:480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij