Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomników przyrody - alei jesionów rosnących wzdłuż Al. Hrabskiej w miejscowości Falenty, w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego

                                                                                                                  

Uchwała Nr XVII/140/2019

Rady Gminy Raszyn

z dnia 24 października 2019 r.

 

w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomników przyrody – alei jesionów rosnących wzdłuż Al. Hrabskiej w miejscowości Falenty, w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późń.zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018r. poz. 1614, z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje

§ 1.

 1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody stanowiącego aleję 88 jesionów wyniosłych rosnących wzdłuż Al. Hrabskiej, określonego w poz. 94 załącznika do rozporządzenia nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124 poz. 3634, z późn. zm.).

2. Odstępstwa od zakazów uzgadnia się w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przyłącza energoelektrycznego niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia niezbędnego do  przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego. Inwestycja przebiegać będzie wzdłuż pomnika przyrody osiemdziesięciu ośmiu jesionów(Al. Hrabska) na działkach 12, 14/39, 10/2, obręb 0003 Falenty. Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia biegnącego od słupa znajdującego się w obrębie działki o nr ew. 12 poprzez wspomniana działkę, aż do budynku znajdującego się na terenie działki o nr ew. 10/2. Okablowanie techniczne będzie biegło w bliskiej odległości od drzew zabytkowej alei, stanowiącej dojazd do pałacu oraz na terenie parku. W czasie prac nie jest przewidziana wycinka drzew.  

3. Podczas realizacji inwestycji celu publicznego nie obowiązują następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzew,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie drzew.

§ 2.

Uzgodnienie odstępstw od zakazów określonych w § 1 następuje pod warunkiem zachowania określonych zasad realizacji inwestycji:

1.      wykonywanie wszelkich robót ziemnych w obrębie pnia, korony i korzeni pomnika przyrody w sposób ręczny i pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. terenów zieleni,  przy odsłonięciu wierzchniej warstwy gleby do 50cm oraz oszczędzeniem wszystkich korzeni powyżej 1cm średnicy a  także przeprowadzenie kabla przeciskiem lub ręcznym wykopem wąskoprofilowym,

2.      zabezpieczenia pnia pomnika przyrody poprzez wykonanie osłony w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej,

3.      niezwłocznego zabezpieczenia powierzchni powstałych ran i uszkodzeń pomnika przyrody preparatami impregnującymi,

4.      odstąpienie od usuwania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, usuwania żywych korzeni, które nie kolidują z inwestycją oraz oszczędzeniem wszystkich korzeni powyżej 1cm średnicy

5.      wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

§ 3.

Uzgodnienie odstępstw od zakazów określonych w § 1 obowiązuje w okresie niezbędnym do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Projekt uchwały - odstępsta od zakazów (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-11-07 14:06:59
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-11-07 14:07:21
Ostatnia zmiana:2019-11-07 14:07:33
Ilość wyświetleń:347

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij