Wyniki głosowań:

XV Sesja w dniu 5 września 2019

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:

Wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn do punktu 10.

Osoby głosujące ZA:

Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Osoby nieobecne:

Henryka Koper, Elżbieta Kuczara,
Wyniki głosowania:

19 Za , 2 osoby nieobecne.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o włączenie do porządku sesji dyskusji na temat oświaty w Gminie Raszyn.
Osoby głosujące ZA:

Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Osoby głosujące PRZECIW:

Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
Osoby nieobecne:

Henryka Koper, Elżbieta Kuczara,

Wyniki głosowania:

8 Za , 11 przeciw,  2 osoby nieobecne.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o przesunięcie punktu 17 „Sprawy różne” do punktu 9. 

Osoby głosujące ZA:

Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Osoby głosujące PRZECIW:

Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
Osoby nieobecne:

Henryka Koper, Elżbieta Kuczara,

Wyniki głosowania:

8 Za , 11 przeciw,  2 osoby nieobecne.

 

Głosowano w sprawie:

Reasumpcja głosowania wniosku o wprowadzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn do punktu 10.

Osoby głosujące ZA:

Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Osoby nieobecne:

Henryka Koper, Elżbieta Kuczara,
Wyniki głosowania:

19 Za , 2 osoby nieobecne.

 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Osoby głosujące ZA:

Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz

Osoby głosujące WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Osoby nieobecne:

Henryka Koper, Elżbieta Kuczara,
Wyniki głosowania:

11 Za , 8 wstrzymały się, 2 osoby nieobecne.


2. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
Osoby głosujące ZA:

Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz

Osoby głosujące WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

Osoby nieobecne:

Henryka Koper, Elżbieta Kuczara,
Wyniki głosowania:

11 Za , 8 wstrzymały się, 2 osoby nieobecne.

 

3. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności..  

4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn

Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Marek Bańburski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Sławomir Ostrzyżek
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara

Głosowano w sprawie:
Wniosek Pana Andrzeja Zawistowskiego o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały. 
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara

Głosowano w sprawie:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (2)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/846/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 07 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Raszyn prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/846/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 07 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Raszyn prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (1)
Beata Sulima-Markowska
NIEOBECNI (5)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Głosowano w sprawie:

Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Teresa Senderowska
NIEOBECNI (4)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (3)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Teresa Bąk, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Wiesław Szustak

7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Teresa Bąk, Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (3)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Wiesław Szustak

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.- Limonkowa .
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (17)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn - Saska.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (4)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (16)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Górecki
NIEOBECNI (4)
Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych na czas oznaczony powyżej 3 lat.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych na czas oznaczony powyżej 3 lat..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz Janiszewski, Anna Matracka
NIEOBECNI (7)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski

13. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3121W - w ciągu ul. Sportowej w Raszynie, ul. Raszyńskiej w Rybiu, ul. Warszawskiej w Jaworowej i Dawidach, w Gminie Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3121W - w ciągu ul. Sportowej w Raszynie, ul. Raszyńskiej w Rybiu, ul. Warszawskiej w Jaworowej i Dawidach, w Gminie Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (15)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

14. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Teresa Bąk, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (7)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Wiesław Szustak

15. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Głosowano w sprawie:
Wniosek Pana Andrzeja Zawistowskiego o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w §1 skreśla się słowa z wnioskiem o odrzucenie lub ewentualnie odrzucenie skargi,

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Bańburski, Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (8)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
NIEOBECNI (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

16. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Głosowano w sprawie:
Wniosek Pana Andrzeja Zawistowskiego o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały. .
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (4)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
PRZECIW (9)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska
NIEOBECNI (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Teresa Bąk, Grzegorz Janiszewski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (6)
Andrzej Górecki, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

17. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 18. Sprawy różne.
19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
20. Zamknięcie obrad.